Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PREDPISI EVROPSKE UNIJE S PODROČJA IONIZIRAJOČIH SEVANJ

VARSTVO PRED SEVANJI

 

Direktiva Sveta 2013/59/EURATOM z dne 5. decembra 2013 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja in o razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom in 2003/122/Euratom

SLO                    ENG 

 

Direktiva Sveta 96/29/EURATOM z dne 13. maja 1996 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo zdravja delavcev in prebivalstva pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja (Uradni list EU L 314 z dne  04/12/1996, stran 20)
                          ENG

 

Direktiva Sveta 90/641/EURATOM z dne 4. decembra 1990 o operativni zaščiti zunanjih delavcev, ki so med svojimi dejavnostmi na nadzorovanih območjih izpostavljeni nevarnosti ionizirajočega sevanja (Uradni list EU z dne 13/12/1990, stran 21)
SLO                    ENG

 

Direktiva Sveta 2003/122/EURATOM z dne 22. decembra 2003 o nadzoru visokoaktivnih zaprtih radioaktivnih virov in virov neznanega izvora (Uradni list EU L 346 z dne 31/12/2003, stan 57)
                          ENG

 

Direktiva Sveta 97/43/EURATOM z dne 30. junija 1997 o varstvu zdravja posameznikov pred nevarnostjo ionizirajočega sevanja zaradi izpostavljenosti sevanju v zdravstvu in o razveljavitvi Direktive 84/466/Euratom (Uradni list EU L 180 z dne 09/07/1997, stran 22)
SLO                    ENG

 

 

POŠILJANJE RADIOAKTIVNIH SNOVI IN RADIOAKTIVNIH ODPADKOV MED DRŽAVAMI ČLANICAMI

 

Uredba Sveta (EURATOM) št. 1493/93 z dne 8. junija 1993 o pošiljkah radioaktivnih snovi med državami članicami (Uradni list EU L 148 z dne 19/06/1993, stran 1)
SLO                    ENG

 

Direktiva Sveta 92/3/EURATOM z dne 3. februarja 1992 o nadzorovanju in kontroli pošiljk radioaktivnih odpadkov med državami članicami ter v Skupnost in iz nje (Uradni list EU L 035 z dne 12/02/1992, stran 24)
SLO                    ENG

 

 

OMEJEVANJE UVOZA KMETIJSKIH PROIZVODOV PO ČERNOBILSKI NESREČI

 

Uredba Sveta (EGS) št. 737/90 z dne 22. marca 1990 o pogojih, ki urejajo uvoz kmetijskih proizvodov, ki izvirajo iz tretjih držav po nesreči v jedrski elektrarni Černobil (Uradni list EU L 82 z dne 29/03/90, stran 1)
SLO                    ENG
 
Uredba Komisije (ES) št. 1661/1999 z dne 27. julija 1999 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 737/90 o pogojih, ki urejajo uvoz kmetijskih proizvodov, ki izvirajo iz tretjih držav po nesreči v jedrski elektrarni Černobil (Uradni list EU L 197 z dne 29/07/99, stran 17)
SLO                     ENG

 

Uredba Sveta (ES) št. 616/2000 z dne 20. marca 2000o spremembi Uredbe (EGS) št. 737/90 o pogojih, ki urejajo uvoz kmetijskih proizvodov, ki izvirajo iz tretjih držav po nesreči v jedrski elektrarni Černobil (Uradni List EU L-75 z dne 24/03/2000, stran1)
SLO                     ENG

 

Uredba Komisije (ES) št. 1609/2000 z dne 24. julija 2000 o določitvi seznama proizvodov, ki so izvzeti iz uporabe Uredbe Sveta (EGS) št. 737/90 o pogojih, ki urejajo uvoz kmetijskih proizvodov, ki izvirajo iz tretjih držav po nesreči v jedrski elektrarni Černobil (Uradni list EU L-185 z dne 25/07/2000, stran 27)
SLO                     ENG

 

Uredba Komisije (ES) št. 1621/2001 z dne 8. avgusta 2001 o spremembi Uredbe (ES) št. 1661/1999 glede izvoznega potrdila, ki se zahteva za kmetijske proizvode, ter seznama carinskih uradov, ki dovolijo prijavljanje proizvodov za sprostitev v prosti promet v Skupnosti (Uradni list EU L-215 z dne 09/08/200, stran 17)
                           ENG

 


OMEJEVANJE UPORABE HRANE IN KRME V PRIMERU JEDRSKE ALI SEVALNE NESREČE

 

Uredba Sveta (EURATOM) št. 3954/87 z dne 22. decembra 1987 o najvišji dovoljeni stopnji radioaktivnega onesnaženja živil in krme po jedrski nesreči ali kateri koli drugi radiološki nevarnosti (Uradni list EU L-371 z dne 30/12/87, stran 11)
SLO                    ENG

 

Uredba Komisije (EURATOM) št. 944/89 z dne 12. aprila 1989 o določitvi maksimalne dovoljene ravni radioaktivne kontaminacije manj pomembnih živil po jedrski nesreči ali kakršnikoli drugi radiološki nesreči (Uradni list EI L-101 z dne 13/04/89, stran 17)
SLO                     ENG
 
Uredba Sveta (EURATOM) št. 2218/89 z dne 18. julija 1989 o spremembi Uredbe (Euratom) št. 3954/87 o maksimalnih dovoljenih ravneh radioaktivne kontaminacije živil in krme po jedrski nesreči ali kakršnikoli drugi radiološki nesreči (Uradni list EU L-211 z dne  27/07/89, stran 1)
SLO                     ENG

 

Uredba Sveta (EGS) št. 2219/89 z dne 18. julija 1989 o posebnih pogojih za izvoz živil in krme po jedrski nesreči ali kakršnikoli drugi radiološki nevarnosti (Uradni list EU L-211, z dne 22/07/89, stran 4)
SLO                    ENG

 

Uredba Komisije (EURATOM) št. 770/90 z dne 29. marca 1990 o določitvi najvišje dovoljene ravni radioaktivne kontaminacije krme po jedrski nesreči ali kakršni koli drugi radiološki nevarnosti (Uradni list EU L-83 z dne 29/03/90, stran 78)
SLO                    ENG