Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO PRED SEVANJI

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU 

Naziv organa: Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji 

Odgovorna uradna oseba za katalog: dr. Damijan Škrk, direktor

Datum objave kataloga oziroma datum zadnje spremembe: 10.2.2017

 

Katalog je dostopen na spletnih straneh Uprave Republike Slovenije za varstvo pred sevanji 

 

 

Naslov: Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana

Telefon: + 386 1 478 87 09

Faks: + 386 1 478 87 15

Elektronski naslov: gp-ursvs.mz(at)gov.si

2. SPLOŠNI PODATKI O UPRAVI REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO PRED SEVANJI IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

 

 

 

a) Organigram in podatki o organizaciji 

 

Organizacijska enota:

Inšpekcija za varstvo pred sevanji 

Vodja inšpekcije: dr. Tomaž Šutej

Telefon: + 386 1 478 87 09

Faks: + 386 1 478 87 15

Elektronski naslov: gp-ursvs.mz(at)gov.si

 

b) Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

 

 

 dr. Damijan Škrk, univ.dipl.fiz, direktor,

 e-naslov: damijan.skrk@gov.si

dr. Tomaž Šutej, univ.dipl.fiz, inšpektor svetnik, direktor inšpekcije

 e-naslov: tomaz.sutej@gov.si

dr. Dejan Žontar, univ.dipl.fiz, inšpektor svetnik

 e-naslov: dejan.zontar@gov.si

dr. Nina Jug, univ.dipl.fiz, podsekretarka

 e-naslov: nina.jug@gov.si

c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja Uprave Republike Slovenije za varstvo pred sevanji

 

Zakonodaja in dokumenti

e) Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih Ministrstvo za zdravje vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom:

 

f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji

Register sevalnih dejavnosti v zdravstvu in veterinarstvu

Register virov sevanj v zdravstvu in veterinarstvu

      

g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Centralna evidenca osebnih doz

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA PRI UPRAVI REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO PRED SEVANJI

Informacije javnega značaja so dostopne na naši spletni strani, preko elektronske pošte ali po telefonu v času uradnih ur. 

4. STROŠKOVNIK 

Stroškovnik določa Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16), 16., 17. in 18. člen.

 

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

1. Podatki o imetnikih virov sevanj v zdravstvu

2. Podatki o dozah ionizirajočega sevanja za delavce, ki so poklicno izpostavljeni ionizirajočim  sevanjem