Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PROGRAM RADIOLOŠKIH POSEGOV

Radiološke posege zaradi diagnostike, zdravljenja in raziskovanja v zdravstvu in pravno-medicinskih postopkov lahko opravljajo osebe, ki imajo dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti in odobren program načrtovanja, napotitve, odobritve in izvajanja radioloških posegov (v nadaljnjem besedilu: program radioloških posegov).

 

Pri radioloških posegih se lahko uporablja vire sevanja, za katere je ministrstvo, pristojno za zdravje, izdalo potrdilo o vpisu v register virov sevanja ali dovoljenje za uporabo vira sevanja.

 

Program radioloških posegov mora vsebovati:

  • seznam radioloških posegov, ki jih imetnik dovoljenja namerava izvajati, in merila za napotitve na te posege z oceno prejetih doz za vse standardne diagnostične radiološke posege,
  • seznam virov sevanja, ki se nameravajo uporabljati,
  • opis vodenja in shranjevanja podatkov o izvedenih radioloških posegih,
  • program zagotavljanja in preverjanja kakovosti radioloških posegov,
  • navedbo zdravnikov, odgovornih za radiološke posege,
  • navedbo pooblaščenih izvedencev medicinske fizike, odgovornih za optimizacijo radioloških posegov, ocenjevanje obsevanosti pacientov in zagotavljanja kakovosti varstva pred sevanji,
  • navedbo izvajalcev radioloških posegov.
       

Program radioloških posegov odobri URSVS v postopku izdaje dovoljenja za uporabo vira sevanja za čas največ petih let. Program radioloških posegov je treba priložiti vlogi za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za uporabo vira sevanja. Podrobna vsebina programa je odvina od dejavnosti:

 

Določila v predpisih, ki se nanašajo na program radioloških posegov: