Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OCENA VARSTVA IZPOSTAVLJENIH DELAVCEV PRED SEVANJI

Izdelavo oceno varstva izpostavljenih delavcev pred sevanji (v nadaljevanju: ocena varstva) mora zagotoviti delodajalec. Ocena ni potrebna pri dejavnostih, ki vključujejo uporabo intraoralnih in panoramskih rtg. aparatov in densitometrov. Z oceno varstva se predhodno oceni naravo in velikost sevalnega tveganja za izpostavljene delavce ter izdela načrt optimizacije varstva pred ionizirajočimi sevanji v vseh delovnih pogojih sevalne dejavnosti. Oceno mora pregledati ali izdelati pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji.

 

Vsebina ocene varstva je določena v Prilogi 1 Pravilnika o pogojih in metodologiji za ocenjevanje doz pri varstvu delavcev in prebivalstva pred ionizirajočimi sevanji.

 

Oceno varstva je treba priložiti k vlogi za izvajanje sevalne dejavnosti. 

 

Ustreznost ocene varstva presoja pristojni upravni organ v postopku izdaje dovoljenja za izvajanje sevalne delavnosti.

 

Določila v predpisih, ki se nanašajo na oceno varstva: