Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DOVOLJENJE ZA UPORABO VIRA SEVANJA

Dovoljenje za uporabo vira sevanja je potrebno pridobiti pred začetkom uporabe za:

 

V primeru sprememb na viru sevanja ali pri uporabi vira sevanja je potrebno pred uporabo vira ponovno pridobiti dovoljenje za uporabo vira sevanja če: 

  • gre za poseg ali spremembo na viru sevanja, ki lahko vpliva na pogoje varstva pred ionizirajočimi sevanji
  • se vir sevanja, ki se uporablja kot nepremičen vir, premesti v drug prostor istega objekta ali v drug objekt, ali
  • je bila na rentgenskem aparatu zamenjana rentgenska cev.

 

Dovoljenja za uporabo vira sevanja ali potrdila o vpisu v register virov sevanja ni treba pridobiti za ionizacijske javljalnike požara, ki vsebujejo radionuklid Am-241 z aktivnostjo, ki ne presega 3 MBq, če hitrost doze 10 cm od katerekoli dostopne površine ionizacijskega javljalnika požara ni večja od 1 µSv/h.

 

Za pridobitev dovoljenja za uporabo vira sevanja je potrebno podatki pisno vlogo, ki v splošnem vsebuje:

  • navedbo veljavnega dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti
  • dokazilo o pregledih virov sevanj
  • programe radioloških posegov, ki se nanašajo na vire sevanj (samo za dejavnosti v zdravstvu)

Dovoljenje za uporabo vira sevanja se izda za predvideno obdobje uporabe vira, vendar ne več kot za 10 let.

 

Določila v predpisih, ki se nanašajo na dovoljenje za uporabo vira sevanja: