Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DOVOLJENJE ZA IZVAJANJE SEVALNE DEJAVNOSTI

Dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti je potrebno pridobiti pred začetkom izvajanja sevalne dejavnosti.

 

Dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti je treba pridobiti za vsako dejavnost, pri kateri se uporabljajo viri sevanj, razen za radioaktivne snovi, zaprte vire sevanj, električne naprave, katodne cevi ali radioaktivno kontaminirane snovi iz drugega, tretjega in petega odstavka 3. člena Uredbe o sevalnih dejavnostih.

 

Dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti ni treba pridobiti za dejavnost z napravo ali opremo, ki sama ali zaradi sestavnih delov oddaja ionizirajoče sevanje zaradi obratovanja pri električni napetosti večji od 5 kV, če je naprava oziroma oprema v stanju, ko ne proizvaja ionizirajočega sevanja.

 

Izvajalec del v nadzorovanem območju mora imeti dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti, če iz ocene varstva izpostavljenih delavcev izhaja, da bi lahko posamezni delavci, ki so pri delu le občasno izpostavljeni ionizirajočim sevanjem ali prihajajo v stik z viri ionizirajočih sevanj le posredno, prejeli efektivno dozo nad mejno dozo za posameznika iz prebivalstva.

 

Za pridobitev dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti je potrebno podatki pisno vlogo, ki v splošnem vsebuje:

  • sklep o imenovanju odgovorne osebe za varstvo pred sevanji ali podatke o organizacijski enoti varstva pred sevanji,
  • oceno varstva izpostavljenih delavcev (razen za intraoralne in panoramske zobne rtg. aparate in densitometre),
  • dokazila o opravljenem zdravstvenem pregledu za izpostavljene delavce(razen za intraoralne in panoramske zobne rtg. aparate in densitometre),
  • dokazila o opravljenem usposabljanju iz varstva pred ionizirajočimi sevanj za izpostavljene delavce in/ali izvajalce radioloških posegov
  • dokazila, da so izpostavljeni delavci vključeni v sistem osebne dozimetrije,

Podrobneje je vsebina vloge za pridobitev dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti določena s  4. členom Pravilnika o uporabi vira sevanja in sevalni dejavnosti.  

 

Dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti se izda za predvideno obdobje trajanja dejavnosti, vendar ne več kot za 10 let. Ob prvi izdaji dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti se to lahko izda za največ tri leta.

 

 

 

Določila v predpisih, ki se nanašajo na dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti: