Skoči na vsebino

STROKOVNI SVET ZA VARSTVO LJUDI PRED IONIZIRAJOČIMI SEVANJI

Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti  v 5. členu opredeljuje delovanje Strokovnega sveta za vprašanja varstva ljudi pred ionizirajočimi sevanji, radioloških posegov in uporabe virov sevanja v zdravstvu in veterinarstvu. Strokovni svet sestavlja pet strokovnjakov iz navedenih področij, ki ministrstvu za zdravje in njegovim organom v sestavi nudijo strokovno pomoč. Delovanje Strokovnega sveta je opredeljeno s pravilnikom. Strokovni svet sestavljajo:

 

predsednik sveta:

člani: