Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZNANSTVENI ODBOR ZA NOVA ZDRAVSTVENA TVEGANJA (SCIENTIFIC COMMITTEE ON EMERGING AND NEWLY IDENTIFIED HEALTH RISKS - SCENIHR) PRI EVROPSKI KOMISIJI JE SPREJEL NOVO MNENJE O POTENCIALNIH VPLIVIH ZA ZDRAVJE ZARADI IZPOSTAVLJENOSTI ELEKTROMAGNETNIM SEVANJEM.

Znanstveni odbor za nova zdravstvena tveganja (Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks - SCENIHR) pri Evropski komisiji je sprejel novo mnenje o potencialnih vplivih za zdravje zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem. Pri oblikovanju mnenja je odbor upošteval nova znanstvena dognanja in zaključke javne razprave o izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem, ki je potekala spomladi 2014.
Odbor je mnenja, da ni očitnih škodljivih učinkov za zdravje ljudi pri izpostavljenostih, ki so pod mejnimi vrednostim, ki jih določa zakonodaja EU. Epidemiološke študije izpostavljenosti radiofrekvenčnim sevanjem ne kažejo na povečano pojavnost možganskih tumorjev ali drugih oblik raka glave ali vratu.
Povezave med izpostavljenostjo elektromagnetnim sevanjem in Alzheimerjevo boleznijo, ki so jo nakazovale nekatere znanstvene študije, z novimi znanstvenimi raziskavami ni bilo moč potrditi.
Epidemiološke študije kažejo na povezavo med izpostavljenostjo zelo nizkofrekvenčnimi elektromagnetnimi polji (EL EMF) in levkemijo pri otrocih. Mehanizme vpliva EL EMF na nastanek bolezni ni moč znanstveno razložiti, zato ni moč potrditi vzročne povezave med izpostavljenostjo EL EMF in pojavom otroške levkemije.
Znanstvene študije ne najdejo dokazov za hipersenzitivnost pri izpostavljenosti  elektromagnetnim sevanjem.