Skoči na vsebino

ŠTUDIJE O OSEBNI IZPOSTAVLJENOSTI ELEKTROMAGNETNIM SEVANJEM

Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji in Forum EMS financirata študije o osebni izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem. Študije izvaja Inštitut za neionizirna sevanja.

 

Poročilo študije za leto 2010 - Osebna izpostavljenost nizkofrekvenčnim elektromagnetnim sevanjem

Poročilo študije za leto 2009

Poročilo študije za leto 2008.

Poročilo študije za leto 2007.