Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

STALIŠČE UPRAVE RS ZA VARSTVO PRED SEVANJI O IZPOSTAVLJENOSTI ELEKTROMAGNETNIM SEVANJEM ZARADI BAZNIH POSTAJ MOBILNE TELEFONIJE

 

Zveza ekoloških gibanj Slovenije (ZEG) je ob svetovnem dnevu človekovih pravic (10.12.) izdalo obvestilo za javnost, ki se nanaša na sevanje baznih postaj mobilne telefonije. Obvestilo izraža predvsem dvom o ustreznosti mejnih vrednosti, ki jih določa slovenska zakonodaja in mednarodna priporočila. ZEG se tako zavzema za več velikostnih redov nižje mejne vrednosti, kot so določene z Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS št. 70/96; v nadaljevanju Uredba). Po mnenju ZEG Uredba ne upošteva najnovejših spoznanj o nevarnosti elektromagnetnih sevanj.
Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji zavzema že večkrat izraženo stališče, da Uredba v največji meri zagotavlja najvišjo stopnjo varstva okolja in varovanja zdrava pred elektromagnetnimi sevanji. Uredba namreč povzema priporočila Mednarodne komisije za varstvo pred neionizirajočimi sevanji, Svetovne zdravstvene organizacije ter Evropske Unije, za občutljiva območja (strnjena stanovanjska naselja, bližina šol, vrtcev, bolnišnic itd.) pa celo uvaja deset krat strože mejne vrednosti. Uredba je bila sprejeta že leta 1996, kljub temu pa so mejne vrednosti, ki jih določa, še vedno aktualne. Navedene mednarodne organizacije namreč redno preverjajo svoja priporočila in smernice v luči novih znanstvenih spoznanj, dognanja pa objavljajo na način dostopen javnosti. Tako vse doslej izvedene raziskave kažejo, da izpostavljenost pod vrednostmi, ki so določene z mednarodnimi smernicami in Uredbo, ne povzroča negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.
ZEG se v svojem obvestilu zavzema za "priporočeno vrednost" izpostavljenosti 0,1 µW/m2, ki je kar 4.500.000 krat manjša kot mejna vrednost določena z Uredbo.  Za povprečno 20 W  bazno postajo mobilne telefonije bi bila ta vrednost presežene vse do oddaljenosti 33 km, kar približno sovpada s teoretičnim dometom GSM tehnologije. Mobilni telefon z močjo 1 W pa bi "priporočeno vrednost" presegal vse do oddaljenosti 5,6 km. Upoštevanje teh priporočil bi v praksi pomenilo popolno ukinitev mobilne telefonije in drugih brezžičnih sistemov.
 Uprava za varstvo pred sevanji pa priporoča izvajanje naslednjih preventivnih pristopov:
1. Umeščanje baznih postaj v okolje naj bo izvedeno tako, da je ob sprejemljivih stroških javnost čim manj izpostavljena, upoštevati pa je treba tudi estetski vidik in občutljivost javnosti. Nameščanju baznih postaj v bližini vrtcev, šol in otroških igrišč je treba posvečati posebno pozornost.
2. Ozaveščeni uporabniki lahko sami na različne načine omejijo lastno izpostavljenost elektromagnetnim sevanjem. Priporoča se uporaba telefonov z nizko vrednostjo SAR (stopnja sevanja), uporabo prostoročnih kompletov med telefoniranjem z mobilnim telefonom ter namestitev raznih naprav (ožičenje, brezžični internet (Wi-Fi), gospodinjski aparati,ipd.) v stanovanju na taka mesta, da je izpostavljenost kar najmanjša (večja oddaljenost od spalnic in otroških sob). 
3. Odkrita, poštena in neposredna komunikacija med operaterji mobilne telefonije, upravnimi organi, lokalnimi organi in javnostjo pripomore k razumevanju problematike in lažjemu reševanju odprtih problemov.  Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji za varstvo pred sevanji zato že več let sodeluje v projektu Forum EMS, ki je s številnimi dosedanjimi aktivnostmi pripomogel k boljšemu razumevanju problematike izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem pri nas. Prispevek k ozaveščanju uporabnika o sevalnih obremenitvah zaradi uporabe mobilnih tehnologij pa predstavlja tudi mobilna aplikacija »viri EMS« oziroma spletna aplikacija E-karta.