Skoči na vsebino

PROJEKT UVSOLAR

Projekt UVsolar

Inštitut za neionizirna sevanja je v letu 2011 začel z izvajanjem projekta UVsolar, ki je namenjen nepristranskemu ozaveščanju ciljnih skupin glede tveganj zaradi izpostavljenosti UV sevanjem v solarijih,  ukrepom za zmanjševanje izpostavljenosti UV sevanjem na najnižjo možno mero in zagotavljanju pravočasnega odkrivanja vseh sumljivih kožnih sprememb.