Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NADZOR IZVAJANJA DEJAVNOSTI V SOLARIJIH

VPRAŠANJA IN ODGOVORI

v zvezi z izvajanjem Pravilnika o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti (Uradni list št. 104/2009).

  

USPOSABLJANJE OSEBJA:

 

VPRAŠANJE:

Kako lahko pridobim pooblastilo za izvajanje usposabljanja osebja v solarijih?

 

ODGOVOR:

Pooblastilo za izvajanje usposabljanja osebja v solarijih lahko  v skladu z drugim odstavkom 18. člena Pravilnika o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti pridobi pravna ali fizična oseba, ki predloži ustrezen program usposabljanja. Program mora vsebovati vsebine o delovanju solarijev, UV sevanju, bioloških učinkih, zdravstvenih tveganjih, tipih kože in dozah izpostavljenosti. Program usposabljanja v trajanju cca 5-6 ur šolskih ur, mora imeti povzetek predvidene vsebine z navedbo predavatelja, ki bo vsebino podajal. Predavatelji morajo imeti ustrezno izobrazbo in usposobljenost za posamezno področje. Glede na vsebino se od predavateljev pričakuje elektrotehnično ali fizikalno poznavanje tematike za prvi del vsebin in znanja iz dermatologije in zdravstvenih učinkov v drugem delu. Za vsakega predavatelja je potrebno predložiti dokazila o njegovih/njenih izkušnjah, objavljenih delih in druge podatke iz katerih se lahko ugotavlja njegova/njena ustreznost.

 

 

Ob izpolnjevanju navedenega Uprava za varstvo pred sevanji pooblasti izvajalca za usposabljanje. Pooblastilo za izvajanje usposabljanja so že pridobili:

- Inštitut za neionizirna sevanja, Pohorskega bataljona 215, Ljubljana

- Inštitut za okoljevarstvo in senzorje, d.o.o, Beloruska ulica 7, Maribor

- ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d., Chengdujska 25, Ljubljana.

- KOVA d.o.o, Družba za izvajanje kompletnega varstva pri delu, Teharska cesta 4, 3000 Celje

 

TEHNIČNE ZAHTEVE ZA SOLARIJE

 

VPRAŠANJE:

Kdo lahko izvaja meritve UV sevanj v solarijih?

 

ODGOVOR:

Izvajanje meritev optičnega sevanja bodo skladno s tretjim odstavkom 24. člena Pravilnika o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti, lahko opravljale le pravne oziroma fizične osebe z akreditacijo za izvajanje meritev optičnega sevanja.

Standardi za izvajanje meritev optičnih sevanj, za katere ocenjujemo,da so ustrezni so naslednji:

1.

SIST EN 62471:2008 - Fotobiološka varnost sijalk in sistemov s sijalkami (IEC 62471:2006, spremenjen) - Photobiological safety of lamps and lamp systems (IEC 62471:2006, modified)

ali

2.

SIST EN 60335-2-27:2004 - Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-27. del: Posebne zahteve za aparate za nego kože z ultravijoličnim in infrardečim sevanjem (IEC 60335-2-27:2002) - Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-27: Particular requirements for appliances for skin exposure to ultraviolet and infrared radiation

+

SIST EN 60335-2-27:2004/A1:2009 - Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-27. del: Posebne zahteve za aparate za nego kože z ultravijoličnim in infrardečim sevanjem (IEC 60335-2-27:2002/A1:2004, spremenjen) - Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-27: Particular requirements for appliances for skin exposure to ultraviolet and infrared radiation

+

SIST EN 60335-2-27:2004/A2:2009 - Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-27. del: Posebne zahteve za aparate za nego kože z ultravijoličnim in infrardečim sevanjem (IEC 60335-2-27:2002/A2:2007, spremenjen) - Household and similar electrical appliances - Safety -- Part 2-27: Particular requirements for appliances for skin exposure to ultraviolet and infrared radiation

ali

3.

SIST EN 61228:2008 - Fluorescenčne ultravijolične sijalke za umetno sončenje - Merjenje in specifikacijska metoda (IEC 61228:2008) - Fluorescent ultraviolet lamps used for tanning - Measurement and specification method (IEC 61228:2008)

 

Torej katerakoli od treh navedenih možnosti po kateri se bo organizacija akreditirala bo ustrezna.

 

Pooblastilo za izvajanje meritev optičnega sevanja solarijev je pridobil Inštitut za neionizirna sevanja, Pohorskega bataljona 215, Ljubljana.

 

 

VPRAŠANJE:

Kako lahko pridobim pooblastilo za izvajanje meritev optičnega sevanja v solarijih?

 

ODGOVOR:

V prehodni določbi 36. člena Pravilnika o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti je kot varovalka, če bi se postopki akreditacije nepričakovano podaljšali, predvidena možnost pridobitve pooblastila za tiste, ki izkazujejo usposobljenost za izvajanje meritev optičnega sevanja v skladu z mednarodnimi standardi za meritev optičnega sevanja. Pogoj za pridobitev pooblastila za izvajanje meritev optičnega sevanja je vključenost v postopek pridobitve akreditacije do ravni, ko je  že podano mnenje presojevalcev, da je za pridobitev akreditacije potrebna odprava le manjših nepravilnosti oziroma manjši korektivni ukrepi.

 

VPRAŠANJE:
V kakšnem primeru se smatra, da je solarij neskladen z določili Pravilnika o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnostih (UL RS 104/09)?

ODGOVOR:
Solarij je neskladen z določili 24. člena Pravilnika o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnostih (UL RS 104/09) v primeru, kjer so izmerjene vrednosti efektivne obsevanosti za eritem vključno z upoštevanjem merilne negotovosti merilnega sistema nad predpisano mejno vrednostjo.

 

 

SEZNAM POOBLAŠČENCEV