Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MNENJE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO PRED SEVANJI GLEDE STALIŠČA ZVEZE EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE ZEG "MOBILNE BAZNE POSTAJE SO NEVARNE"

Vpliv elektromagnetnih sevanj na zdravje ljudi je že dlje časa v središču pozornosti strokovne in znanstvene javnosti. Izsledke znanstvenih študij redno in celovito vrednotijo ugledne mednarodne strokovne skupine kot so International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection - ICNIRP, Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks, ki deluje pod okriljem Evropske komisije, International Agency for Research on Cancer, ki deluje pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije in nekatera nacionalna združenja. Poročila navedenih strokovnih skupin kažejo, da zaenkrat ni zanesljivih in konsistentnih dokazov, da bi elektromagnetna polja baznih postaj pod predpisanimi mejnimi vrednostmi povzročala raka ali imela druge škodljive vplive na zdravje ljudi. Prav tako ni zanesljivih dokazov o netermičnih  učinkih visokofrekvenčnih polj ali o hipersenzitivnosti. Poudariti velja tudi, da je izpostavljenost ljudi zaradi sevanja baznih postaj v Sloveniji običajno le nekaj odstotkov mejnih vrednosti, določenih z Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur.l. RS 70/96).