Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MEJNE VREDNOSTI EFEKTIVNE OBSEVANOSTI, KI JO POVZROČAJO SOLARIJI TRETJEGA RAZREDA

Pravilnik o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti (Uradni list RS 104/09) v 24. členu določa, da se za namene kozmetičnega sončenja uporabljajo le solariji tretjega razreda.


Solariji tretjega razreda so opredeljeni v drugem členu pravilnika kot solariji, ki izpolnjujejo zahteve predpisov, ki obravnavajo navedeno opremo in veljavnih standardov iz družine SIST EN za to področje."


V novelaciji standarda SIST EN 60335-2-27 iz leta 2011 je za solarije, ki so skladni s tem standardom opredeljena zahteva, da efektivna obsevanosti za celotno območje valovnih dolžin od 250 do 400 nm ne presega 0,3 W/m2, kar je skladno tudi s predlogom mejne vrednosti, ki ga v svojem stališču podaja Generalni direktorat za javno zdravje in varstvo potrošnikov.


Skladno z navedenim  se 24. člen  pravilnika interpretira tako, da je dovoljena uporaba tistih solarijev, ki povzročajo  efektivno obsevanost v območju od 250 do 400 nm manjšo od vrednosti 0,3W/m2.