Skoči na vsebino

MEJNE VREDNOSTI EFEKTIVNE OBSEVANOSTI, KI JO POVZROČAJO SOLARIJI TRETJEGA RAZREDA

Pravilnik o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti (Uradni list RS 104/09) v 24. členu določa, da se za namene kozmetičnega sončenja uporabljajo le solariji tretjega razreda.


Solariji tretjega razreda so opredeljeni v drugem členu pravilnika kot solariji, ki izpolnjujejo zahteve predpisov, ki obravnavajo navedeno opremo in veljavnih standardov iz družine SIST EN za to področje."


V novelaciji standarda SIST EN 60335-2-27 iz leta 2011 je za solarije, ki so skladni s tem standardom opredeljena zahteva, da efektivna obsevanosti za celotno območje valovnih dolžin od 250 do 400 nm ne presega 0,3 W/m2, kar je skladno tudi s predlogom mejne vrednosti, ki ga v svojem stališču podaja Generalni direktorat za javno zdravje in varstvo potrošnikov.


Skladno z navedenim  se 24. člen  pravilnika interpretira tako, da je dovoljena uporaba tistih solarijev, ki povzročajo  efektivno obsevanost v območju od 250 do 400 nm manjšo od vrednosti 0,3W/m2.