Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MEDNARODNA KOMISIJA ZA VARSTVO PRED NEIONIZIRAJOČIMI SEVANJI (ICNIRP) JE DOPOLNILA SVOJO IZJAVO O VAROVANJU

Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirajočimi sevanji (ICNIRP) je v letu 2004 pripravila Izjavo o postopkih slikanja z magnetno resonanco (MR): varovanje pacientov. Izjava je bila namenjena mednarodnim in nacionalnim medicinskim zakonodajnim telesom, uporabnikom MR naprav ter vsem, ki so vključeni v proces razvoja in izdelave MR opreme. V izjavi so bile obravnavane kontraidnikacije za uporabo MR slikanja ter previdnostni in varnostni ukrepi.

 

V nedavno objavljeni dopolnjeni izjavi so preučili vsa nova spoznanja v obdobju po letu 2004. Stališče komisije je, da je tehtanje med tveganji in prednostmi posega v prvi vrsti odgovornost zdravnika. Podobno kot v izjavi iz leta 2004 je še vedno zelo malo znanega o vplivih magnetnih polj z gostoto magnetnega pretoka višjo od 4 T na razvoj ploda in dojenčkov, zato velja dodatna previdnost pri izvajanju MR slikanja pri tako visokih vrednostih magnetnega polja. Prav tako je potrebna posebna pozornost pri vseh nestandardnih MR slikanjih, kjer je med posegom mogoče pričakovati nekatere stranske učinke.

 

Komisija predlaga, da je za vse normalne posege največja dopustna vrednost magnetnega polja 4 T, v primeru nestandardnih posegov pa je ob dodatnem nadzoru dopustna vrednost 8 T. Vrednosti nad 8 T so dovoljene samo v poskusne namene ob dodatni etični odobritvi poskusov, zahtevajo pa dodaten previdnostni pristop. Nujen je trajen medicinski nadzor, ki vključuje nadzor nad vitalnimi življenjskimi funkcijami, prav tako pa se pacient v magnetnem polju ne sme prehitro premikati.