Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MEDNARODNA AGENCIJA ZA RAZISKAVE RAKA JE RADIOFREKVENČNA MAGNETNA POLJA UVRSTILA V SKUPINO DEJAVNIKOV, KI SO MOGOČE KANCEROGENI ZA LJUDI

Mednarodna agencija za raziskave raka je radiofrekvenčna magnetna polja uvrstila v skupino dejavnikov, ki so mogoče kancerogeni za ljudi

Mednarodna agencija za raziskave raka (MARR), ki deluje pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), je visokofrekvenčna elektromagnetna sevanja uvrstila v skupino dejavnikov, ki so mogoče kancerogeni za ljudi. V svoji izjavni MARR pojasnjuje, da utegne obstajati tveganje, zato je potrebno budno spremljati morebitno povezavo med uporabo mobilnih telefonov in tveganjem za nastanek raka. Poudarjajo potrebo po nadaljnjih raziskavah na tem področju, predvsem pri dolgoletnih pogostih uporabnikih mobilnih telefonov. V času, ko izsledki tovrstnih raziskav še niso na voljo, svetujejo praktične ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti, kot so uporaba prostoročnih naprav za uporabo mobilnih telefonov in tekstovna sporočila.

 

Ugotovitve MARR so osnova za ukrepe posameznih držav, kot tudi za priporočila Evropske unije. Slovenija bo na področju izpostavljenosti elektomagnetnim sevanjem še naprej sledila priporočilom mednarodnih strokovnih organizacij in usmeritvam Evropske unije. Poudarimo naj, da v Sloveniji že vrsto let izvajamo ukrepe ozaveščanja ljudi glede tveganj, povezanih z elektromagnetnimi sevanji, preko projekta Forum EMS. Od leta 2004 Forum EMS v slovenskem prostoru združuje vpletene strani, tj. operaterje mobilne telefonije in radiodistributerje, pristojna ministrstva, strokovnjake in predstavnike znanstvenih institucij ter predstavnike nevladnih organizacij in lokalnih skupnosti. Projekt koordinira Inštitut za neionizirna sevanja. Forum EMS spremlja znanstvena dognanja o morebitnih tveganjih v zvezi z uporabo mobilnih telefonov ter preko spletne strani in številnih publikacij v zadnjih letih osvešča javnost in priporoča ustrezne ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti kot so prostoročno telefoniranje, tekstovna sporočila in izogibanje pogovorom na področjih s slabim signalom. V luči najnovejših ugotovitev MARR bo Forum EMS intenzivno nadaljeval z delom.