Skoči na vsebino

INŠTITUT ZA NEIONIZIRNA SEVANJA JE OBJAVIL POROČILI O TRAJNIH MERITVAH MAGNETNEGA POLJA V BLIŽINI DALJNOVODOV IN IZPOSTAVLJENOSTI PREBIVALSTVA ELEKTRIČNIM IN MAGNETNIM POLJEM PO REKONSTRUKCIJI