Skoči na vsebino

IZVOZ IN IZNOS RADIOAKTIVNIH SNOVI - VRAČANJE VIRA PROIZVAJALCU

Če imetnik radioaktivnega vira sevanja po prenehanju uporabe vir vrne proizvajalcu v drugi državi, mora ravnati, kot da gre za izvoz oziroma iznos v države EU.

 

Iznos radioaktivnih snovi v države EU

 

Iznos radioaktivnih snovi v držav članic EU ureja Uredba Sveta (EURATOM) št. 1493/93 z dne 8. junija 1993 o pošiljkah radioaktivnih snovi med državami članicami. Uredba določa, da mora pošiljatelj radioaktivnih snovi ali oseba, ki takšno pošiljanje organizira (uvoznik), pridobiti pisno izjavo prejemnika, da le-ta izpolnjuje vse z zakonom določene obveznosti glede uporabe vira sevanja, ki ga bo prejel. Prejemnik radioaktivnih snovi mora izjavo pripraviti na v naprej odločenem obrazcu (Annex I uredbe), ki ga mora potrditi upravni organ države prejemnice.

 

Uredba Sveta (EURATOM) št. 1493/93 z dne 8. junija 1993 o pošiljkah radioaktivnih snovi med državami članicami

 

Council Regulation (EURATOM) No 1493/93 of 8 June 1993 on shipments of radioactive substances between Member States

 

 

 

Izvoz radioaktivnih snovi v države, ki niso članice EU

 

Za izvoz radioaktivnih snovi v države, ki niso članice EU, je potrebno pridobiti dovoljenje. Dovoljenje za izvoz virov sevanj, ki so se uporabljali v medicini ali veterini, izda Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji na podlagi pisne vloge.