Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

RADON

Radon v bivalnem in delovnem okolju doprinese največji delež k letni dozi zaradi naravnih virov sevanj.

 

V okviru sistematičnega pregledovanja delovnega in bivalnega okolja (v nadaljevanju: sistematično pregledovanje) Uprava RS za varstvo pred sevanji zagotavlja letne preglede vsaj 20 objektov, ki so namenjeni izvajanju vzgojno-varstvenega, kulturnega, zdravstvenega ali izobraževalnega programa (vrtci, osnovne in srednje šole, dijaški domovi, bolnišnice, zdravstveni domovi itd.). Vrsta in obseg meritev morajo biti izbrani tako, da se lahko oceni izpostavljenost delavcev ali posameznikov iz prebivalstva in presodi potreba po ukrepih za zmanjšanje izpostavljenosti.

 

Če se ugotovi, da delavci ali posamezniki iz prebivalstva letno prejmejo več kot 6 mSv zaradi izpostavljenosti radonu in njegovim potomcem, inšpektor Uprave RS za varstvo pred sevanji odredi izvajanje ukrepov za zmanjšanje izpostavljenost kot so prezračevanje prostorov, reorganizacija delovnih nalog in delovnega časa, premestitev ljudi v druge prostore, prenehanje uporabe prostorov, v katerih so ljudje najbolj izpostavljeni in druge dejavnosti, ki pripomorejo k zmanjšanju izpostavljenosti. Poleg naštetih ukrepov se lahko odredi tudi gradbene posege, če jih je mogoče izvesti in če se oceni, da bodo spremembe zadostno prispevale k zmanjšanju izpostavljenosti, primerljivih rezultatov pa ni mogoče doseči z drugimi ukrepi. Ukrepe je dolžan izvesti lastnik objekta oziroma nosilec dejavnosti. Izvajanje ukrepov v vrtcih, šolah, bolnišnicah in drugih objektih, ki so namenjeni izvajanju vzgojno-varstvenega, kulturnega, zdravstvenega ali izobraževalnega programa, zagotovi država.

 

Meritve in oceno doz v izbranih objektih izvede pooblaščeni izvajalec (ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d.) v okviru javnega razpisa Uprave RS za varstvo pred sevanji.

 

 

Poročilo o sistematičnem pregledovanju delovnega in bivalnega okolja 2016

Poročilo o sistematičnem pregledovanju delovnega in bivalnega okolja 2015
Poročilo o sistematičnem pregledovanju delovnega in bivalnega okolja 2014
Poročilo o sistematičnem pregledovanju delovnega in bivalnega okolja 2013
Poročilo o sistematičnem pregledovanju delovnega in bivalnega okolja 2012
Poročilo o sistematičnem pregledovanju delovnega in bivalnega okolja 2011
Poročilo o sistematičnem pregledovanju delovnega in bivalnega okolja 2010
Poročilo o sistematičnem pregledovanju delovnega in bivalnega okolja 2009
Poročilo o sistematičnem pregledovanju delovnega in bivalnega okolja 2008
Poročilo o sistematičnem pregledovanju delovnega in bivalnega okolja 2007

 

Če ukrepi niso zadostni za zmanjšanje izpostavljenosti, gradbena dela pa ne pridejo v poštev (npr. kraške jame), je delodajalec dolžan izvajati ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti prebivalstva in izvajanje ukrepov varstva izpostavljenih delavcev v obsegu in na način, kot to velja za izvajalce sevalnih dejavnosti.

Določila v predpisih, ki se nanašajo na varstvo pred naravnimi vir sevanj: