Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

IZPOSTAVLJENOST NARAVNIM VIROM SEVANJ

Uprava RS za varstvo pred sevanji zagotavlja varstvo pred povečano izpostavljenostjo delavcev in posameznikov iz prebivalstva zaradi naravnih virov sevanja s sistematičnim pregledovanjem delovnega in bivalnega okolja (v nadaljevanju: sistematično pregledovanje).

Sistematično pregledovanje se izvaja predvsem na naslednjih področjih:

Če se na podlagi sistematičnega pregledovanja ugotovi delavci ali posamezniki iz prebivalstva letno prejmejo več kot 1 mSv zaradi sevanja gama oziroma drugega kozmičnega sevanja ali več kot 6 mSv zaradi izpostavljenosti radonu in toronu ter njunim potomcem, inšpektor Uprave RS za varstvo pred sevanji odredi izvajanje ukrepov za zmanjšanje izpostavljenost. Ukrepe je dolžan izvesti lastnik objekta oziroma nosilec dejavnosti. Izvajanje ukrepov v vrtcih, šolah, bolnišnicah in drugih objektih, ki so namenjeni izvajanju vzgojno-varstvenega, kulturnega, zdravstvenega ali izobraževalnega programa, zagotovi država.

Določila v predpisih, ki se nanašajo na varstvo pred naravnimi vir sevanj:

Radon in pljučni rak

Ob evropskem dnevu radona 7. novembra je Evropska radonska zveza objavila video o povezavi med izpostavljenostjo radonu in pojavom pljučnega raka.

Uredba o nacionalnem radonskem programu

Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji je pripravila osnutek Uredbe o nacionalnem radonskem programu. Osnutek uredbe je bil v javni razpravi, po kateri so pripravljavci zbrali pripombe in pripravili odgovore in odzive. Osnutek uredbe in odgovori so dosegljivi tukaj.