Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DELOVNA PODROČJA

Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji opravlja strokovne, upravne, nadzorne in razvojne naloge na področju izvajanja dejavnosti in uporabe virov ionizirajočih sevanj v zdravstvu in veterinarstvu, varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi vplivi ionizirajočih sevanj, sistematičnega pregledovanja delovnega in bivalnega okolja zaradi izpostavljenosti ljudi naravnim virom ionizirajočih sevanj, izvajanja monitoringa radioaktivne kontaminacije živil in pitne vode, omejevanja, zmanjševanja in preprečevanja zdravju škodljivih vplivov neionizirajočih sevanj, presojanja ustreznosti in pooblaščanja izvedencev varstva pred sevanji. 

  

Strokovni Svet za varstvo ljudi pred ionizirajočimi sevanji

 

Letna poročila o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v RS

 

Poročila o obsevanosti prebivalcev Slovenije 
 

Dovoljenja in potrdila na področju uporabe virov sevanj v zdravstvu in veterini

 

Uvoz in vnos radioaktivnih snovi, ki se uporabljajo v zdravstvu in veterini

 

Izvoz in iznos radioaktivnih snovi - vračanje vira proizvajalcu

 

Izpostavljenost naravnim virom ionizirajočih sevanj

 

Pooblaščeni izvajalci strokovnih nalog s področja ionizirajočih sevanj

  

Neionizirajoča sevanja